Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

FTR bölümümüz hizmetinize girmiştir. Dr. Handan Biçimoğlu ve Fiyotrapistimiz Hatica Nur Akkaya hizmet vermektedir.

Fizik tedavinin amaçları şöylece özetlenebilir: Ağrının giderilmesi, kuvvet ve hareket gibi fonksiyonların yeniden sağlanması, zorunlu hareketleri yapabilmesi için hastaya gereken eğitimin verilmesi, vücudun çeşitli fonksiyonlarının ölçülmesi (eklem hareketleri ve kas gücü gibi) ve buna göre tedavinin planlanması.

Fizik tedavi kimlere uygulanır?
•Omuz, kol, bacak eklemlerinde ağrıları olanlara,
•Romatizmal hastalıkların aktif döneminde olmayanlara,
•Ortopedik ameliyatlar sonrasında kaslarında güçsüzlük, eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı gelişenlere,
•Kırık, çıkık, incinme nedeniyle alçı sonrasında eklemlerinde sertleşmeler olanlara,
•Beyin, sinir hasarı sonucunda kol ve bacaklarda felç gelişenlere,
•Hareket sistemi dışında lenf dolaşımının bozulması sonucu kol ve bacaklarında şişme olanlara,
•Çocuklarda doğumsal nedenlerle meydana gelmiş beyin felcinde (serebral palsi) ortaya çıkan hareket zorlukları, güçsüzlük durumlarında,
•Fıtıklar başta olmak üzere boyun ve belde ağrı meydana getiren rahatsızlıkların birçoğunda,
•Fibromiyalji, kas spazmı gibi bazı kas rahatsızlıklarında,
•Dizlerde menisküs, eklem dejenerasyonu gibi rahatsızlıklarda ve vücudun diğer bölgelerindeki artroz (kireçlenme) durumlarında uygulanır.

Teşhis ve tedavisi yapılan rahatsızlıklar
•Artritler (Ankilozan Spondilit, Romatoid Artrit, Osteoartrit ve diğerleri)
•Akut ağrı durumları (eklem burkulma, gerilmeleri; kas ve tendon ezilmeleri, zorlanmaları; ani bel, boyun tutulmaları vb.)
•Kronik kas, eklem ağrıları
• Çeşitli kas-sinir hastalıkları
• Bel, boyun fıtıkları
• Osteoporoz (kemik erimesi)
•Sinir sıkışmaları
• Menisküs problemleri

REHABİLİTASYON  UYGULANAN RAHATSIZLIKLAR
•Spinal kord (omurilik) ve beyin hasarları sonrası gelişen felçler
• İnme
•Pediatrik (çocuk) rehabilitasyon (serebral palsi, spina bifida, konjenital brakial pleksus felci gibi rahasızlıklar)
•Yüz felci
•Solunum rehabilitasyonu
•Ortopedik rehabilitasyon (kırık sonrası dönem; diz, kalça protez ameliyatları sonrasında)